Info

Gelukkig vinden de meeste mensen liefde en geluk in een romantische liefdevolle relatie. In elke relatie zijn er ups en downs.  Soms is het goed bij het vastlopen van een relatie of bij wijze van

tic tac toe, heart, game

pixel2013 (CC0), Pixabay

‘onderhoud’ je relatie eens onder een vergrootglas te plaatsen.  Het invullen van een aantal vragenlijsten en doen van een aantal (zelf)testen kan daarbij helpen. Vanuit de Praktijk voor seksuologie en relatietherapie werden een aantal testen ontwikkeld om deze analyse te maken.

Daartoe vind je op deze website  een aantal testen en vragenlijsten rond persoonlijkheid, seksualiteit en relaties. Deze testen zijn vertalingen of aanpassingen van (professioneel) ontwikkelde testen of eigen ontwikkeld (bewerkt) materiaal.

Deze testen zijn louter informatief en geven uiteraard geen sluitend profiel. Ze zijn alleen indicatief bedoeld, m.a.w. als een bepaalde score wordt behaald waarover je je zorgen maakt, is het misschien raadzaam hieromtrent verder gespecialiseerd advies in te winnen.

Deze testen hebben niet de bedoeling om diagnoses te stellen, de resultaten mogen ook niet  als dusdanig gebruikt worden voor welk doel ook en de ontwikkelaar kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke onvolkomenheden of onjuistheden.

Dit wil niet zeggen dat deze tests niet met de nodige zorg ontwikkeld en uitgeprobeerd werden. Ze baseren op wetenschappelijk onderzoek maar zijn niet onfeilbaar.

De vragenlijsten zijn bedoeld om een checkup te maken van je relatie of meer inzage te geven in je eigen persoonlijkheid. Je kan de ingevulde vragenlijsten met je partner bespreken om zo de relatie te verbeteren. Je kan ook professionele hulp inschakelen om dit onder professionele begeleiding te doen.

Toegankelijkheid

Lange tijd boden we deze testen en vragenlijsten gratis aan. Omwille van copyright en ongeoorloofd gebruik door andere websites werden heel wat testen met een paswoord beveiligd. Cliënten van de seksuologiepraktijk krijgen bij intake de toegangspaswoorden meegedeeld. Indien geïnteresseerden of professionelen toegang  willen krijgen tot deze (zelf)testen dienen ze contact op te nemen met seksuologiepraktijk@telenet.be 

Bij wijze van kennismaking kan je twee testen, namelijk de relatietevredenheidstest en de test rond seksverslaving gratis invullen.

Copyrights

people, old, man

StockSnap (CC0), Pixabay

Je mag na toegang al de testen/vragenlijsten vrij gebruiken voor persoonlijk (relatie)onderzoek, maar  overname/kopiëren/gebruik op andere websites is niet toegelaten!

Alle aangeboden testen zijn door mij ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek en onderzoeksliteratuur. Soms werd daarbij vertrokken van oorspronkelijk gelijkaardige testen. Heel wat gelijkaardige vragen werden dan overgenomen of bewerkt.  Oorspronkelijke (test)ontwikkelaars die aantonen dat hun copyrightrechten desondanks onterecht aangetast werden, mogen steeds contact opnemen via seksuologiepraktijk@telenet.be

Privacygarantie

Het is nog belangrijk om op te merken dat de gegevens die u invult op deze website op geen enkele wijze geregistreerd of bijgehouden worden. Het invullen gebeurt steeds anoniem.  Er worden ook geen ip-adressen of andere mogelijke contactgegevens geregistreerd. Na het sluiten van de browser worden al je gegevens gewist. Jij bent zelf ook  de enige die de uitkomst te zien krijgt. De ingevulde gegevens worden niet opgeslagen of bewaard, tenzij tijdelijk op je eigen computer voorzover je je browser niet afsluit. Indien je de gegevens wil gebruiken voor contact met je hulpverlener, dien je ze af te drukken of er screenshots van te maken.

Suggesties of tips ter verbetering zijn altijd welkom.

Gerard Gielen

Pedagoog/Seksuoloog/Relatietherapeut

Bezoek ons op facebook