Autismespectrum stoornissen

Het bewustzijn van autismespectrumstoornis (ASS) bij volwassenen is de afgelopen jaren dramatisch toegenomen, wat zowel een toename van diagnoses als in het inzicht van het publiek weerspiegelt dat, zelfs laat in het leven, een diagnose grote voordelen en verlichting kan bieden.

Het bewustzijn van autismespectrumstoornis (ASS) is de afgelopen jaren dramatisch gegroeid, wat een weerspiegeling is van een toename van autismetests en -diagnoses – en in het besef van het publiek dat, zelfs op latere leeftijd, een autismediagnose grote voordelen en verlichting kan bieden. Toch worden symptomen van autisme – vooral die welke eerder geassocieerd werden met Asperger – nog steeds vaak verkeerd gediagnosticeerd als ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder ) , stemmingsstoornissen, obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) en andere gerelateerde aandoeningen, wat leidt tot slechte behandeling en levenslange uitdagingen.

Autisme is een ontwikkelingsstoornis . Sinds de publicatie van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5) , wordt autisme klinisch aangeduid als autismespectrumstoornis, een naam die het bereik in type en ernst van gedragssymptomen benadrukt. Omdat autisme wordt gediagnosticeerd op basis van gedrag, in plaats van genetische of fysiologische symptomen, kan het moeilijk zijn om het goed in beeld te krijgen. De klinische definitie van autisme is de afgelopen decennia aangepast, omdat medisch onderzoek het begrip rond deze aandoening verbetert. Als gevolg hiervan krijgen meer mensen nu nauwkeurige diagnoses, maar ze zijn mogelijk verkeerd gediagnosticeerd als kinderen of zijn helemaal niet gediagnosticeerd.

Naar schatting 2,2% van de volwassenen bevindt zich in het autismespectrum. Het komt zowel voor bij mannen als vrouwen, hoewel het iets meer voorkomt bij mannen.  Voor het grootste deel worden mensen met autisme gediagnosticeerd vanaf de kinderleeftijd. Het kan al gemeten worden vanaf ongeveer 2 jaar oud en dan vooral op basis van observaties van de ouders.

Veel volwassenen met mildere autismesymptomen zijn mogelijk nooit gediagnosticeerd. Mogelijk hebben ze in de loop der jaren coping-mechanismen ontwikkeld om communicatie en sociale interacties te beheren. Ze krijgen mogelijk pas een diagnose als ze volwassen zijn. Vaak komt hun diagnose voort uit persoonlijk onderzoek naar symptomen.  Zelfdiagnose kan leiden tot professionele diagnose.

Wat zijn veel voorkomende tekenen van autisme bij volwassenen?

Autismespectrum disorder (ASS) komt voor in alle leeftijden, raciale, etnische en sociaaleconomische groepen, volgens de Centers for Disease Control. Autisme wordt over het algemeen gekenmerkt door sociale en communicatieproblemen en door repetitief gedrag. Vaak worden ernstige vormen van ASS gediagnosticeerd in de eerste twee jaar van het leven van een kind, maar goed functionerende personen worden pas veel later in het leven gediagnosticeerd. Tekenen van autisme komen voor in drie hoofdgebieden:

Sociale interacties
Verbaal en non-verbaal communicatie
Repetitief of ritueel gedrag

Sommige autistische volwassenen kunnen symptomen vertonen die lijken op Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD); anderen kunnen symptomen hebben zoals gesproken taal met een verminderde taal. Kortom: autisme bij volwassenen kan zich op verschillende manieren manifesteren. Ongeacht de manifestatie of de ernst, kunnen symptomen van ASS in het dagelijks leven een uitdaging zijn. En naarmate ons begrip van die uitdagingen verbetert, worden meer mensen dan ooit gediagnosticeerd met ASS.

Er is een breed scala aan informatie op internet over autisme en andere mentale, gedrags- en ontwikkelingsstoornissen. Persoonlijke verhalen over diagnose en behandeling, interactieve vragenlijsten op websites om symptomen te controleren, en zelfs medisch onderzoek naar autisme bij kinderen en volwassenen zijn allemaal binnen een paar minuten toegankelijk.
Veel mensen lezen persoonlijke anekdotes over het krijgen van een autismediagnose op volwassen leeftijd, en ze identificeren zich met de strijd die eraan voorafgaat. Anderen hebben misschien een kind in hun familie met de diagnose autisme en herkennen de symptomen bij zichzelf. Andere mensen kunnen een boek of medisch tijdschrift lezen en zich persoonlijk identificeren met de informatie.

Het is mogelijk dat symptomen die lijken op autisme op volwassen leeftijd kunnen optreden, en dit zijn tekenen van andere problemen waarvoor mogelijk andere therapie of medische interventies nodig zijn. Mensen met autisme hebben hun hele leven geworsteld met communicatie, socialisatie, cognitie en zelfs mobiliteit.
Sommige mensen kunnen emotionele ontregelingsproblemen ervaren. Deze problemen kunnen symptomen veroorzaken die vergelijkbaar zijn met autisme, en mensen kunnen daardoor een verkeerde diagnose stellen. Symptomen van een emotionele onbalans zijn onder meer :
• Je “uit” of “geïsoleerd” voelen zonder te weten waarom.
• Zeer angstig, humeurig of lusteloos voelen.
• Met geheugenproblemen, spijsverteringsproblemen en spierpijn te kampen hebben.
Emotionele onevenwichtigheden kunnen leiden tot ernstiger gelijktijdig optredende mentale of gedragsproblemen, zoals:
• Aanhoudende depressie.
• Sociale angst.
• Paniekaanvallen.
• Anhedonie, of een onvermogen om plezier te voelen.
• Obsessief-compulsieve neigingen.

Deze zelfobservatietest is bedoeld om een eerste algemene diagnose te krijgen of er een vorm van autismespectrumstoornis bij jou aanwezig is. Let er op : er is een hele range van heel ernstige vormen van ASS tot hoogbegaafde volwassenen die normaal functioneren maar toch kenmerken van ASS vertonen (vroeger syndroom van Asperger genoemd).

Als u vermoedt dat u als volwassene mogelijk niet-gediagnosticeerd autisme heeft, kan uw arts of therapeut u vragen stellen over uw ervaringen uit uw kindertijd, eventuele symptomen die u zich herinnert en kunt melden, en hoe u de wereld nu ervaart. Observeer en rapporteer repetitief gedrag, evenals rigiditeit met schema’s, verwachtingen of uw persoonlijke leven. Vertel het uw arts of therapeut als u de neiging heeft om zinnen letterlijk te nemen. Al deze symptomen kunnen erop wijzen dat u mogelijk in het autismespectrum zit. Tekenen van een autismespectrumstoornis zijn onder meer verschillen in communicatie- en gedragspatronen. Maar niet alle autistische mensen gedragen of communiceren op dezelfde manier.

De verschillen die gepaard gaan met autistisch zijn, kunnen zowel unieke voordelen als uitdagingen met zich meebrengen. Sommige autistische mensen merken bijvoorbeeld dat hun vermogen om te hyperfocussen hen in staat stelt om door het werk te gaan, maar kleine veranderingen in de dagelijkse routine hebben veel meer invloed op hen dan andere mensen. Autismesymptomen bestaan in een spectrum, daarom wordt de aandoening momenteel autismespectrumstoornis (ASS) genoemd en een reden wat de oorzaken van autisme zijn, zijn nog niet goed zijn vastgesteld. Vaak is er wel een vermoeden dat ASS enigzins erfelijk is, zowel van de kant van de vader als van de moeder en dat er soms een generatie wordt overgeslagen.

Deze test vervangt geen medische of psychiatrische professionals. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor educatieve en verkennende doeleinden. De beoordelingen op deze website zijn niet bedoeld om een ​​ziekte of aandoening te diagnosticeren en er mag niet uitsluitend op worden vertrouwd, zelfs niet door professionals in de geestelijke gezondheidszorg of de gezondheidszorg, voor dit of een soortgelijk doel. Zelfbeoordeling en zelfverwijzing zijn goede manieren voor veel mensen die worstelen met mentale, gedrags- en zelfs sommige ontwikkelingsstoornissen zoals autisme om op een beter pad te beginnen. Zodra u uw symptomen in een andere context begrijpt, kunt u om hulp gaan vragen.

Niemand anders dan een getrainde professional in de geestelijke gezondheidszorg kan een psychische aandoening diagnosticeren of behandelen. Als u zich zorgen maakt over uw gezondheid, neem dan contact op met een professional. Vraag eventueel hier informatie op.

Hoewel de test op deze pagina zo getrouw mogelijk is opgebouwd op basis van bestaande ASS testen en op basis van relevante wetenschappelijke literatuur, geven we geen garantie met betrekking tot hun geldigheid of nauwkeurigheid. Tests kunnen typefouten of fouten in de codering bevatten, wat kan leiden tot onjuiste scores. De scorebereiken zijn gemiddelden en schattingen die niet universeel toepasbaar zijn. Alleen directe, persoonlijke interactie met een professional in de geestelijke gezondheidszorg kan u een nauwkeurige beoordeling van het al dan niet aanwezig zijn van symptomen van autisme spectrum stoornissen (ASS/autisme) geven.

Deze test is bedoeld voor volwassenen (16+) met een gemiddelde of hogere intelligentie. Hieronder vindt u een lijst met vragen die betrekking hebben op levenservaringen die vaak voorkomen bij volwassenen met de diagnose autismespectrumstoornis (ASS) . Lees elke vraag aandachtig en geef aan hoe vaak u dezelfde of soortgelijke uitdagingen heeft gehad in de afgelopen maanden.

Deze test is gebaseerd op volgende bestaande testen omtrent het meten van autisme spectrum stoornissen (ASS) en telt 110 vragen.

AQ

RAADS-R test

SRS-A