Dark triad vragenlijst

De donkere triade-persoonlijkheidskenmerken zijn drie nauw verwante maar onafhankelijke persoonlijkheidskenmerken die allemaal een enigszins kwaadaardige connotatie hebben. De drie eigenschappen zijn machiavellisme (een manipulatieve houding), narcisme (overmatige eigenliefde) en psychopathie (gebrek aan empathie). De donkere triade wordt van oudsher beoordeeld met drie verschillende tests, die elk afzonderlijk zijn ontwikkeld. Meestal werd de Narcissistic Personality Inventory (NPI) gebruikt als maatstaf voor narcisme, de MACH-IV voor machiavellisme en de Self-Report Psychopathy Scale (SRP) voor psychopathie. In de volgende test zijn vraagitems van de drie afzonderlijke testen gecombineerd.

The Dark Triad verwijst naar een set van drie gerelateerde persoonlijkheidskenmerken: psychopathie, narcisme en machiavellisme.  Psychopathie wordt gekenmerkt door een gebrek aan empathie en wroeging, impulsiviteit en een minachting voor sociale normen en regels.  Narcisme wordt gekenmerkt door een opgeblazen gevoel van eigendunk, recht hebben en een behoefte aan bewondering. Machiavellisme verwijst naar de neiging om manipulatief en cynisch te zijn en gebrek aan moraliteit te hebben. Met deze vragenlijst krijg je een score op elk van deze categoriën.

Met deze test kun je voor jezelf nagaan of je op elk van deze categorieën hoog of laag scoort. De test is aangepast doch gebaseerd op bestaande vragenlijsten die wetenschappelijk gevalideerd zijn.   Let op : deze test is semi-wetenschappelijk. Het is geen wetenschappelijk onderbouwde test die een sluitende diagnose geeft. De resultaten van de test geven enkel een indicatie aan van de mate  van deze drie genoemde kenmerken die in jou zitten.

Wil je jezelf leren kennen, verklaring vinden waarom je zus of zo handelt of telkens verkeerde dingen doet of foute keuzes maakt of wil je je partner beoordelen waarom die zo handelt (verander dan telkens de ik vorm in de hij/zij/x vorm) doe dan deze test.