Eysenck Persoonlijkheidstest (EPI)

Eysenck Persoonlijkheidstest (EPI) 

Deze test meet twee standvastige en onafhankelijke dimensies van de persoonlijkheid, namelijk Extraversie-Introversie en Neuroticisme-Stabiliteit, die geldig zijn voor de meeste variaties van het persoonlijkheidsterrein. In het kader van relatievorming kan het nuttig zijn je eigen persoonlijkheid op deze manier te onderzoeken. Extreme waarden wijzen op een instabiele persoonlijkheid. Onderzoek wijst ook uit dat voor een optimale relatie persoonlijkheidsprofielen best zoveel mogelijk gelijkend zijn : tegengesteld kan aantrekken maar op lange termijn, blijken gelijke persoonlijkheidsprofielen beter bij elkaar aan te sluiten.
Tip : doe beiden deze persoonlijkheidstest en leg de profielen naast elkaar om te kijken hoe sterk jullie gelijkend of verschillend zijn.