Persoonlijkheidsstoornissen

Persoonlijkheidsstoornissen zijn excessief rigide gedragspatronen of manieren om met anderen om te gaan. Door deze rigiditeit kunnen mensen met deze stoornissen zich niet aan externe eisen aanpassen, waardoor deze patronen uiteindelijk ondermijnend gaan werken. De verstoorde persoonlijkheidstrekken of -kenmerken komen tegen de adolescentie of vroege volwassenheid aan het licht en blijven gedurende het grootste deel van het volwassen leven bestaan. Ze raken zo diep geworteld dat ze zich sterk tegen verandering verzetten. De waarschuwingssignalen van persoonlijkheidsstoornissen kunnen tijdens de jeugd of zelfs in het gestoorde gedrag van kleuters al worden ontdekt. Kinderen met psychische stoornissen of problematische gedragingen tijdens de jeugd, zoals gedragsproblemen, depressie, nervositeit en uitzonderlijke kinderlijkheid, hebben een groter risico dan gemiddeld om later een persoonlijkheidsstoornis te ontwikkelen. Persoonlijkheidsstoornissen lijken veel voor te komen. In Noorwegen bleek 13.4% van de bewoners tekenen te vertonen van één of meerdere persoonlijkheidsstoornissen. In Nederland geeft onderzoek aan dat 10 tot 15% deze bezit. Met onderstaande test proberen we te achterhalen of je één of meerdere stoornissen in min of meerdere mate bezit.

Deze test mag vrij gebruikt worden door cliënten of hulpverleners maar mag niet op een andere website geplaatst of doorgelinkt worden.

Als je betrouwbare resultaten wil, moet je jezelf niet voor de gek houden : vul de test eerlijk in opdat je ook eerlijke resultaten zult vinden! Als je het niet eerlijk invult, hebben de resultaten geen enkele waarde

Volgende persoonlijkheidsstoornissen worden gemeten

Cluster A

Paranoïde persoonlijkheidsstoornis

Schizoïde persoonlijkheidsstoornis

Schizotypische persoonlijkheidsstoornis

Cluster B

Antisociale persoonlijkheidsstoornis

Borderline persoonlijkheidsstoornis

Theatrale persoonlijkheidsstoornis

Narcistische persoonlijkheidsstoornis

Cluster C

Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis

Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis

Obessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis of dwangsstoornis

Let op : deze test geeft enkel een indicatie en is geen betrouwbare diagnostische meting en mag ook niet voor (para)medische of psychologische doeleinden gebruikt worden.  Het is enkel bedoeld om een eerste beoordeling te maken om daarna grondiger onderzoek te doen.  Hoog of laag scoren op de test, wil nog niet zeggen dat je deze persoonlijkheidsstoornis bezit, vaak gaat het ook om de manier waarop je sommige vragen interpreteert.  Deze test is ook niet geijkt bij mensen met persoonlijkheidsstoornissen en is enkel gebaseerd op wetenschappelijke literatuur hieromtrent.  In twijfelgevallen raadpleeg je een klinisch psycholoog , klinisch seksuoloog, klinisch orthopedagoog en/of psychiater die met gerichtere testen en metingen een correctere diagnose kan stellen. Deze test mag dus niet gebruikt worden voor medisch-psychiatrische of andere persoonlijkheidsonderzoeken, zonder dat je daarvoor een universitair geschoold klinisch psycholoog, klinisch seksuoloog, klinisch orthopedagoog en/of psychiater  geraadpleegd hebt die aanvullend onderzoek kan doen. Ben je na afloop ongerust over de resultaten kan je altijd een afspraak maken bij https://www.seksuologiepraktijk.be voor een eerste oriënterend gesprek.

Hoofdzakelijk gebruikte bron :

Nevid, J.S., Rathus, S.A., Greene, B. Psychiatrie : een inleiding. Pearson. 2012 (8ste editie)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Persoonlijkheidsstoornis

Copyright Gerard Gielen