Relatie/Seks/Persoonlijkheidstesten

Vrij toegankelijke testen

Nieuw 28/04/2024 : test rond autisme spectrumstoornissen. Gratis te gebruiken : zie hieronder

Nieuw 11/03/2024 : test rond persoonlijkheidsstoornissen. Gratis te gebruiken : zie hieronder!

Hieronder vindt u enkele testen waar u vrijblijvend mee kunt kennis maken. Ze zijn niet met een paswoord beveiligd. Het is niet toegelaten om deze test te kopiëren of in een professionele context te gebruiken.

 


 

Relatietevredenheidstest. (Relationship Satisfaction Test).  (© Bewerking G Gielen)

Voel je je voldoende bemind. Zit je in een veilige relatie.Hoe zit het met de seks? Geef eerlijk antwoord en ontdek de knelpunten in je relatie.  Bent u tevreden met uw relatie?
Veilig? Vrij? Hoe vaak heeft u ruzie over geld? Geef eerlijk antwoord en ontdek de knelpunten in uw verhouding.  Er zijn geen vaststaande regels voor hoe je als partners met elkaar om dient te gaan. Zelfs iets basaals als communicatie is niet in alle relaties even belangrijk: het ene stel wacht liefst tot een conflict zich vanzelf oplost, terwijl het andere stel niet rust tot de onderste steen boven is gehaald. Het is maar net waar je je allebei prettig bij voelt. De test bevat 100 vragen.

In deze relatietest draait het om u: uw behoeften, uw wensen, uw kant van het verhaal, uw waarden en opvattingen. Lees elke bewering aandachtig en noteer het antwoord dat het beste bij u past. Het kan zijn dat sommige situaties niet relevant voor u zijn. Kiest u in dat geval het antwoord dat u zou kiezen wanneer u zich wél in die omstandigheden zou bevinden. Het is aan te raden om als koppel los van elkaar de test in te vullen. Je kunt de totaal uitslag nemen als uitgangspunt om te kijken hoe tevreden je over de relatie bent. Je kunt de individuele resultaten nemen om de mening over de relatie met elkaar te vergelijken.

Klik hier

 


 

 

Seksverslaafd? (© Bewerking G. Gielen)

Ben ik seksverslaafd als ik regelmatig masturbeer of voortdurend over seks fantaseer waar ik ook maar ben? Heb ik een pornoverslaving als ik iedere dag naar porno kijk? Ben ik seksverslaafd als ik er maar niet in slaag om mijn partner trouw te blijven en seks op zoek bij andere personen dan mijn eigen partner?
Bij het bepalen of je seksverslaafd bent speelt de uitingsvorm eigenlijk niet eens zo’n grote rol. Het gaat om de drang en dwang die erachter zit. Om de machteloosheid die je ervaart. In het kort is seksverslaving het gevoel dat je de controle kwijt bent over je seksuele activiteiten. In combinatie met reële gevolgen voor andere verantwoordelijkheden die je hebt, zoals werk en relaties. Men noemt het ook wel hyperseksualiteit : Seksverslaving is een obsessieve seksuele aandrang die onbeheersbaar is. De behoefte aan seks is zó sterk dat het leidt tot problemen voor de verslaafde zelf en zijn of haar omgeving.  Met bijgevoegde test van 70 vragen kan je voor jezelf achterhalen of je een seksverslaving hebt. Let op : het is geen sluitende diagnose. Het geeft enkel een indicatie of je mogelijk aan een seksverslaving lijdt. Na het bekijken van de resultaten moet je zelf oordelen of je meer gespecialiseerde hulp nodig hebt.

Klik hier.

 


Autismespectrumstoornissen  (© Bewerking G. Gielen) NIEUW vanaf 28/04/2024

person holding black camera taking a photo while looking up

Photo by William Daigneault

Het bewustzijn van autismespectrumstoornis (ASS) is de afgelopen jaren dramatisch gegroeid, wat een weerspiegeling is van een toename van autismetests en -diagnoses – en in het besef van het publiek dat, zelfs op latere leeftijd, een autismediagnose grote voordelen en verlichting kan bieden. Toch worden symptomen van autisme – vooral die welke eerder geassocieerd werden met Asperger – nog steeds vaak verkeerd gediagnosticeerd als ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder ) , stemmingsstoornissen, obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) en andere gerelateerde aandoeningen, wat leidt tot slechte behandeling en levenslange uitdagingen.

Autisme is een ontwikkelingsstoornis . Sinds de publicatie van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5) , wordt autisme klinisch aangeduid als autismespectrumstoornis, een naam die het bereik in type en ernst van gedragssymptomen benadrukt. Omdat autisme wordt gediagnosticeerd op basis van gedrag, in plaats van genetische of fysiologische symptomen, kan het moeilijk zijn om het goed in beeld te krijgen. De klinische definitie van autisme is de afgelopen decennia aangepast, omdat medisch onderzoek het begrip rond deze aandoening verbetert. Als gevolg hiervan krijgen meer mensen nu nauwkeurige diagnoses, maar ze zijn mogelijk verkeerd gediagnosticeerd als kinderen of zijn helemaal niet gediagnosticeerd.

Naar schatting 2,2% van de volwassenen bevindt zich in het autismespectrum. Het komt zowel voor bij mannen als vrouwen, hoewel het iets meer voorkomt bij mannen.  Voor het grootste deel worden mensen met autisme gediagnosticeerd vanaf de kinderleeftijd. Het kan al gemeten worden vanaf ongeveer 2 jaar oud en dan vooral op basis van observaties van de ouders.

Veel volwassenen met mildere autismesymptomen zijn mogelijk nooit gediagnosticeerd. Mogelijk hebben ze in de loop der jaren coping-mechanismen ontwikkeld om communicatie en sociale interacties te beheren. Ze krijgen mogelijk pas een diagnose als ze volwassen zijn. Vaak komt hun diagnose voort uit persoonlijk onderzoek naar symptomen.  Zelfdiagnose kan leiden tot professionele diagnose.

Klik hier

 


Persoonlijkheidsstoornissen (© Bewerking G. Gielen) NIEUW vanaf 11/03/2024

man taking selfie

Photo by HLS 44

Met deze test kan je voor jezelf nagaan of je in het bezit bent van wat men noemt rigide excessieve persoonlijkheidsstoornissen.  Als gedragspatronen zo inflexibel en maladaptief worden dat ze aanzienlijk persoonlijk lijden veroorzaken of wanneer ze het sociale of beroepsmatige functioneren van de betrokkene belemmeren, spreken we over persoonlijkheidsstoornissen.  Het zijn rigide gedragspatronen om met anderen om te gaan.  De verstoorde persoonlijkheidstrekken of -kenmerken komen meestal tegen de adolescentie of vroege volwassenheid aan het licht en blijven (onbehandeld) gedurende het grootste deel van het volwassen leven bestaan.  Ze raken zo diep geworteld dat ze zich sterk tegen verandering verzetten.  In de DSM (Handboek van psychische stoornissen) worden deze persoonlijkheidsstoornissen geplaatst op As II naast de stemmingsstoornissen op As I.  Deze laatsten betreffen bijvoorbeeld angststoornissen of een depressie.

De DSM verdeelt de persoonlijkheidsstoornissen in drie clusters

Cluster A : Mensen die als vreemd of excentriek worden beschouwd. Deze groep bestaat uit mensen met paranoïde,  schizoïde en schizotypische persoonlijkheidsstoornissen.

Cluster B : Mensen met overmatig dramatisch, emotioneel of labiel gedrag. Deze groep bestaat uit mensen met antisociale, borderline, theatrale en narcistische persoonlijkheidsstoornissen.

Cluster C : Mensen die vaak nerveus of angstig lijken. Deze groep bestaat uit mensen met ontwijkende, afhankelijke en obsessief-compulsieve (ook wel dwangstoornissen genoemd) persoonlijkheidsstoornissen.

Met deze test kan je voor jezelf onderzoeken welke lading je op deze stoornissen hebt. Ook iemand anders die je goed kent, kan deze test invullen, en telkens bij het element ‘ik’ in de vragen, dit vervangen door de persoon die je wil onderzoeken.

Deze test is niet medisch, niet psychiatrisch en geen officieel meetinstrument en geeft geen sluitende diagnose. Het geeft enkele een indicatie of je mogelijk in het bezit bent van één of meerdere persoonlijkheidsstoornissen. Deze stoornissen kunnen samen voorkomen. Het kan dus zijn dat je op meerdere stoornissen hoog scoort. Indien je vermoedt dat je zelf op een stoornis hoog scoort of de persoon die de test doet voor iemand anders, vermoedt dat iemand hoog op een stoornis scoort, kan je best contact opnemen met een klinisch psycholoog of klinisch seksuoloog om meer gespecialiseerde hulp in te roepen. De resultaten van deze test worden nergens opgeslagen en niet bewaard. Als je je browser sluit, worden alle gegevens gewist. Indien je de resultaten wil bewaren voor contact met een hulpverlener moet je een foto nemen van de resultaten met je smartphone of een schermafdruk maken om dit te kunnen gebruiken.

Het gaat om een vrij lange test van 130 vragen. Je moet de test beëindigen voor een resultaat.  Je moet ook alle vragen invullen.   Je kunt niet halfweg stoppen en dan verder gaan.  Bij sluiten van de browser wordt alles gewist.

Klik hier

 


Ben je klaar voor een nieuwe relatie na het afspringen van je vorige relatie. (© Bewerking G. Gielen)

 

Ben je klaar voor een ander. Is er terug plaats voor een nieuwe liefde in je leven? Liefdesverdriet, wie kent het niet? Het verlies van je geliefde kan je veel hartzeer bezorgen en vaak krijg je het gevoel dat je voor altijd zal blijven verlangen naar je ex. Met deze vragenlijst kan je voor jezelf nagaan of je klaar bent voor een nieuwe liefde na het afspringen van je vorige relatie. Geef je antwoorden zo eerlijk mogelijk. Beantwoord alle vragen. Klik hier

 

 

 

 


Alexithymie (© Bewerking G. Gielen)

man holding smartphone in close up photography

Foto van Adrian Swancar

 

 

Wanneer je moeite hebt met het identificeren en uitdrukken van emoties kun je last hebben van alexithymie. Mensen met alexithymie hebben problemen met het onderhouden van relaties en het deelnemen aan sociale situaties.

Dit kan komen omdat ze last hebben van een psychisch probleem, zoals depressie, maar alexithymie kan ook voorkomen zonder een comorbide stoornis.

Via onderstaande test kan u voor uzelf nagaan of u aan alexythymie lijdt. U kan de vragen ook in een derde persoon formuleren en zo nagaan of uw partner hieraan lijdt.

Na het beantwoorden van alle vragen krijgt u een score met een interpretatie. Deze test bevat 40 vragen waaronder de vragen van de Toronto Alexithymia Scale (TAS).

Klik hier

 

 


Test je seksueel bewustzijn (© Bewerking G. Gielen)

woman in red panty lying on bed

Foto van Dainis Graveris

Seksueel bewustzijn zorgt voor een liefdevolle seksuele verbinding met jezelf en met je partner. En het heeft invloed op je algehele leven, omdat je meer in verbinding komt met jezelf. Lichaamsbewustzijn en seksuele bewustwording staan niet los van elkaar.

Seksuele bewustwording/seksueel bewustzijn zorgt ervoor dat je op een andere manier seks gaat beleven. Maar dit s niet mogelijk zonder lichaamsbewustzijn. Wie een hoog seksueel bewustzijn heeft, staat open t.o.v. seksualiteit, heeft weinig tot geen seksangst en voelt zich niet schuldig als men zich aan seks overgeeft. Men heeft na seks een goed gevoel.

Anderzijds durft men ook heel goed aangeven wat men leuk en niet leuk vindt en vindt men seksuele toestemming van belang.
Seksueel bewustzijn laat je weten wat je seksuele verlangens zijn. De Sexual Awareness Questionnaire (SAQ) werd ontworpen om vier persoonlijkheidstendensen te meten die verband houden met seksueel bewustzijn en seksuele assertiviteit: seksueel bewustzijn (genoeg aandacht hebben voor interne seksuele signalen), seksuele controle/monitoring (gevoeligheid voor de seksualiteit door anderen), seksuele assertiviteit (zelfredzaamheid bij seksuele besluitvorming) en sexappeal-bewustzijn (bewustzijn van de eigen seksuele aantrekkingskracht. Vul de 36 vragen  in en krijg een score op de 4 verschillende subschalen.

Klik hier

 


 

Pexels (CC0), Pixabay

Eysenck Persoonlijkheidstest (EPI) (© bewerking G Gielen)

Deze test geeft een waarde op de schalen Extraversie-Introversie/ Neuroticisme-Stabiliteit/Sociale wenselijkheid-Liegen.

Deze test meet twee standvastige en onafhankelijke dimensies van de persoonlijkheid, namelijk Extraversie-Introversie en Neuroticisme-Stabiliteit, die geldig zijn voor de meeste variaties van het persoonlijkheidsterrein. In het kader van relatievorming kan het nuttig zijn je eigen persoonlijkheid op deze manier te onderzoeken. Extreme waarden wijzen op een instabiele persoonlijkheid. Onderzoek wijst ook uit dat voor een optimale relatie persoonlijkheidsprofielen best zoveel mogelijk gelijkend zijn : tegengesteld kan aantrekken maar op lange termijn, blijken gelijke persoonlijkheidsprofielen beter bij elkaar aan te sluiten.
Tip : doe beiden deze persoonlijkheidstest en leg de profielen naast elkaar om te kijken hoe sterk jullie gelijkend of verschillend zijn.

Klik hier

 


Photo by Rafay Ansari

The Dark Triad (De donkere triade)  (© bewerking G Gielen)

The Dark Triad verwijst naar een set van drie gerelateerde kenmerken die men wel vaak als negatieve karaktertrekken bestempelt: psychopathie, narcisme en machiavellisme.

Psychopathie wordt gekenmerkt door een gebrek aan empathie en wroeging, impulsiviteit en een minachting voor sociale normen en regels.
Narcisme wordt gekenmerkt door een opgeblazen gevoel van eigendunk, recht hebben en een behoefte aan bewondering. Machiavellisme slaat op grootheidswaan, de neiging om te denken dat de wereld aan je voeten (moet) liggen met als gevolg dat je weinig inlevingsvermogen hebt en desnoods over lijken gaat om je doel te bereiken.

Aan de hand van 60 vragen krijg je een beeld over in welke mate jij beschikt in min of meerder mate beschikt over  deze donkere eigenschappen van de persoonlijkheid. Na de test krijg je meer uitleg over de betekenis van de drie eigenschappen.

Klik hier.

 

 


Beveiligde testen

De  volgende testen op deze pagina zijn allen met een paswoord beveiligd.   Cliënten van de Praktijk voor seksuologie en relatietherapie krijgen het paswoord bij intake (inbegrepen in het raadplegingstarief).  Indien u graag al de onderstaande testen voor uw eigen relatie wil onderzoeken of als professional toegang wil krijgen, kan u contact opnemen met seksuologiepraktijk@telenet.be 

Indien u merkt dat bepaalde testen niet (meer) toegankelijk zijn of de resultaten niet adequaat worden weergegeven, neem dan contact op met seksuologiepraktijk@telenet.be met opgave van de betrokken test en het vastgestelde probleem.


 

 

Relatietest vijf variabelen(© bewerking G. Gielen)

Deze test geeft je een overzicht van je kwaliteiten inzake relatievorming. De kwaliteit van een partnerrelatie is afhankelijk van een vijftal betekenisvolle kwaliteiten.  Hoe hoger de score op de verscheidene onderdelen, hoe groter de kans dat er sprake is van een goede relatie. Hoe lager je scoort op de onderdelen des te groter is de kans dat er moeilijkheden in de relatie zijn. Scores kunnen per onderdeel wisselen. Een lage score op één afzonderlijk onderdeel wil niet zeggen dat de relatie op de klippen loopt. Het is een uitdaging om die thematiek aan te pakken en eventueel met behulp van een seksuologisch hulpverlener uit te praten. Vijf variabelen worden berekend aan de hand van 50 vragen : autonomie en zelfstandigheid in de relatie, emotionele samenhorigheid, jezelf kunnen zijn in de relatie/gezonde ik-ontwikkeling , conflicthantering, seksuele tevredenheid.

Beveiligd. Neem contact op met seksuologiepraktijk@telenet.be om het paswoord te verkrijgen.  Cliënten van de www.seksuologiepraktijk.be krijgen het paswoord na intake.

Klik hier

 


 

Hechtingsstijl (© bewerking G. Gielen).

Deze test geeft je een overzicht van je gehanteerde hechtingsstijl.

Liefde is een van de mooiste dingen die er zijn. Tegelijkertijd is het voor veel mensen een van de moeilijkste dingen die er zijn. Want liefde geven en nemen is niet iets wat automatisch goed gaat. Heb je in je jeugd de verkeerde voorbeelden gehad of anderszins nare ervaringen opgedaan, dan kan wantrouwen en/of angst de kop opsteken. Je wordt onzeker over jezelf (‘Ben ik wel de moeite waard om van te houden?’) of je raakt ervan overtuigd dat anderen niet te vertrouwen zijn.

In je liefdesleven kan zich dat vertalen in hechtingsproblemen zoals afstandelijkheid, bindingsangst en verlatingsangst, met alle vervelende gevolgen van dien. Partners kunnen in een negatieve spiraal terechtkomen van geruzie en getouwtrek. Of je besluit je maar niet meer te hechten aan anderen, dan kun je tenminste ook niet gekwetst worden.

In de psychologie onderscheidt men 4 manieren waarop mensen zich aan hun partner kunnen hechten, ook wel hechtingsstijlen genoemd. Het zijn 4 manieren waarop mensen met liefde en intimiteit om kunnen gaan en die elk hun eigen soort problemen met zich meebrengen. Om te bepalen welke hechtingsstijl mensen hebben, hebben psychologen een viertal beschrijvingen gemaakt.

Type 1 dan heeft u een zekere of veilige hechtingsstijl.
Type 2 dan heeft u een angstig-vermijdende hechtingsstijl.(bang voor verlating én afwijzing, met als gevolg zowel verlatingsangst én bindingsangst : u wil zich niet binden uit angst dat het een verkeerde keuze is maar ook uit angst om verlaten of gedumpt te worden)
Type 3 dan heeft u een afwijzend-vermijdende hechtingsstijl. (niet bang voor verlating en afwijzing met als gevolg  vooral bindingsangst : u durft zich niet aan iemand binden omdat u niet kan kiezen of geen definitief engagement wil aangaan) Dit type persoonlijkheid treft men heel vaak aan bij narcisten. Narcisme is in deze optiek een uit de jeugd voortkomende relatiestoornis, die ervoor zorgt dat iemand bovengemiddeld op zoek is naar de waardering van anderen. Dat kan enerzijds betekenen dat iemand zichzelf vanzelfsprekend beter vindt dan anderen, of anderzijds leeft met het idee dat hij of zij er alleen voor staat.
Type 4 dan heeft u een gepreoccupeerde angstige hechtingsstijl (bang voor verlating met als gevolg vooral verlatingsangst: u heeft voortdurend angst om verlaten of gedumpt te worden)

Aan de hand van 70 indringende vragen kan je je eigen hechtingsstijl uit het verleden berekenen. De hechtingsstijl(en) waar u het hoogst op scoort, is de hechtingsstijl die uw relatieleven bepaalt.
Beveiligd. Neem contact op met seksuologiepraktijk@telenet.be om het paswoord te verkrijgen.  Cliënten van de www.seksuologiepraktijk.be krijgen het paswoord na intake.

Klik hier


Welk liefdestype ben ik? (© bewerking G Gielen)

Aantrekking hangt af van je liefdestype. Welk van de persoonlijkheidstypen ben jij. Heb je geen partner en stel je je soms vragen? Waarom val ik op die ene persoon en niet op die andere? Alle kaarten zitten goed, waarom voel ik toch geen vlinders? Volgens de Amerikaanse antropologe Helen Fisher hangt aantrekking af van je liefdestype. In het boek “Waarom hij, waarom zij ?” stelt Helen Fisher zich de vraag waarom we wel op de ene verliefd worden en niet op de andere. Na uitgebreid onderzoek over de biologische onderbouw van de persoonlijkheid stelt zij dat ieder van ons een unieke combinatie is van 4 persoonlijkheidstypen.

De meeste mensen hebben twee persoonlijkheidstypes die eruit springen. Bij anderen zijn de 4 typen even sterk vertegenwoordigd wat zich uit in een heel evenwichtige persoonlijkheid. Uiteraard worden we niet enkel door onze genen bepaald. Je persoonlijkheid, samen met al je levenservaringen, maken wie je bent. Volgens Helen Fisher neigen we van nature meer naar bepaalde types. Ze vermoedt dat deze combinaties ook harmonieuzer zijn maar dat is stof voor meer onderzoek. Slechte combinaties bestaan in elk geval niet. Elke combinatie heeft zijn kwaliteiten en valkuilen.  Op wie worden we verliefd? Sommige mensen worden verliefd op ‘gelijkgestemden’. Andere mensen voelen zich goed bij ‘aanvullende’ karakters, complementaire types of zelfs volledig tegengestelde persoonlijkheden. Wat werkt nu het best? Want hier zit duidelijk meer achter dan het lot, dat kan bijna niet anders!

In de terminologie van Fisher spreken we over deze 4 liefdestypes:
– een Verkenner wordt gedreven door avontuur,
– een Bouwer heeft familie op de eerste plaats staan,
– een Regelaar stijgt eruit omwille van intelligentie en
– een Onderhandelaar valt voor hartstocht.

Elk van deze vier liefdestypes kreeg een naam die past bij de beschrijving van de persoon zelf, maar ook met de verwachtingen ten opzichte van een (potentiële) partner.
Deze vragenlijst bevat 56 vragen om je liefdestype na te gaan.

Beveiligd. Neem contact op met seksuologiepraktijk@telenet.be om het paswoord te verkrijgen.  Cliënten van de www.seksuologiepraktijk.be krijgen het paswoord na intake.

Klik hier


 

Persoonlijkheidstest (© bewerking G Gielen)

Deze test geeft een beeld van je persoonlijkheid op 10 persoonlijkheidsaspecten.

Deze test is een grondige bewerking van een persoonlijkheidstest, oorspronkelijk ontworpen door Wim Bloemers ( Het psychologisch onderzoek, Ambo, 1998). Deze persoonlijkheidstest is geen wetenschappelijk onderbouwde test maar geeft je een idee van 10 persoonlijkheidsaspecten waaronder zowel gewenste als eerder ongewenste. Gewenste : teamwork, extraversie, doorzettingsvermogen, leiderschap, autonomie.  Ongewenste : rigiditeit, zelfgenoegzaamheid, onzekerheid, steun zoeken, sociale wenselijkheid.  Na het afleggen van de test krijg je een lading op elke dimensie. De resultaten geven de richting van je persoonlijkheid aan. De test bevat 80 vragen.

Gewenste (dus liefst hoger scoren)

Teamwork : voorkeur om overwegend met anderen samen te werken.
Extraversie : naar buiten gekeerd zijn, gemakkelijk contacten leggen, snel aansluiting vinden bij anderen. Extraversie zegt echter weinig over de diepgang van de sociale relaties.
Doorzettingsvermogen : lang en intensief kunnen doorwerken, een ‘doorbijter’ zijn.
Leiderschap : initiatief nemen, iets over anderen te zeggen willen hebben, verantwoordelijkheid willen nemen. Het is een eerder wenselijke eigenschap zolang het niet te hoog scoort want dan is het vooral op zoek gaan naar macht.
Autonomie : zelfstandigheid, zich duidelijk als iemand met een eigen mening en een eigen strategie profilerend. Is tot op zekere hoogte wenselijk maar een hoge score zou kunnen botsen met het vermogen om te kunnen samenwerken met anderen.

Ongewenste (dus liefst lager scoren)

Rigiditeit : een zwart wit denken. Alles in extremen zien,  weinig flexibel, moeilijk in de omgang (vaak dwarsligger maar in de negatieve zin)
Zelfgenoegzaamheid : uitermate met uzelf ingenomen zijn, vinden dat u eigenlijk alles zelf het beste kunt.
Onzekerheid : typisch een twijfelaar, iemand die moeilijk tot beslissingen kan komen.
Steun zoeken : vorm van onzelfstandigheid waarbij men moeilijk tot een zelfstandig oordeel durft te komen. Typische ‘volger’ eigenschap Iemand die leiderschap ambieert, mag niet hoog scoren op steun zoeken.
Sociale wenselijkheid : defensieve instelling,iemand die steeds zodanig antwoordt, handelt zoals hij/zij denkt dat van hem/haar verwacht wordt.  Getuigt van de instelling om bang te zijn van een individueel (evt afwijkend) standpunt in te nemen. Wordt vooral getest om te kijken of iemand een te mooi plaatje van zichzelf wil scheppen.

Beveiligd. Neem contact op met seksuologiepraktijk@telenet.be om het paswoord te verkrijgen.  Cliënten van de www.seksuologiepraktijk.be krijgen het paswoord na intake.

Klik hier


 

Karaktertest Big 5 (© bewerking G. Gielen)

Dit is een zogenaamde Big5-test, waarbij je in het kort een test ondergaat waarbij 5 karaktereigenschappen naar voren komen : je krijgt een score voor ‘negatieve emotionaliteit’, ‘extraversie’, ‘openstaan voor nieuwe dingen’, ‘altruïsme’, ‘plichtsbewust of consciëntieus zijn’.

Het woord persoonlijkheid zelf komt van het Latijnse woord  , dat verwijst naar een theatraal masker dat door artiesten wordt gedragen om ofwel verschillende rollen te projecteren of hun identiteit te verhullen.

In de basis is persoonlijkheid de karakteristieke patronen van gedachten, gevoelens en gedragingen die een persoon uniek maken. Er wordt aangenomen dat persoonlijkheid voortkomt uit het individu en redelijk consistent blijft gedurende het hele leven.
Hoewel er veel verschillende definities van persoonlijkheid zijn, richten de meeste zich op het gedragspatroon en de kenmerken die kunnen helpen bij het voorspellen en verklaren van iemands gedrag.

Verklaringen voor persoonlijkheid kunnen gericht zijn op een verscheidenheid aan invloeden, variërend van genetische verklaringen voor persoonlijkheidskenmerken tot de rol van de omgeving en ervaring bij het vormgeven van de persoonlijkheid van een individu.

De Big Five factoren van de persoonlijkheid zijn openheid, gewetensvol zijn, extraversie, vriendelijkheid en neuroticisme. Met deze eenvoudige test krijgt u een beeld van uw persoonlijkheid op deze vijf terreinen.  Deze eigenschappentaxonomie is een nuttig hulpmiddel om over persoonlijkheid na te denken, en onderzoek suggereert dat deze vijf dimensies een rol kunnen spelen bij het voorspellen van levensuitkomsten op gebieden als lichamelijke gezondheid, geestelijke gezondheid, school, werk en sociale relaties.

Deze test bevat 80 vragen. U moet ze allemaal invullen om een score te bekomen. Bij het beëindigen van de test krijgt u bij elke uitslag wat meer informatie wat de factor precies inhoudt.

Beveiligd. Neem contact op met seksuologiepraktijk@telenet.be om het paswoord te verkrijgen.  Cliënten van de www.seksuologiepraktijk.be krijgen het paswoord na intake.

Klik hier

 


 

Ruzie maken? (© bewerking G. Gielen)

Alle koppels maken ruzie. Sommigen raken er gemakkelijk uit, bij anderen blijft het dagen nazinderen. Of men geraakt er niet uit, of de een of de ander voelt zich te kort gedaan omdat hij/zij altijd moet toegeven.

Foto G Gielen St Franciskusziekenhuis Heusden-Zolder

We bekijken vaak hoe we minder of anders ruzie kunnen maken, maar minstens even belangrijk is na te gaan hoe we een discussie fout laten lopen, en laten escaleren. Het is één van de vele relatiemythes dat ruzie maken nodig is om een stevige relatie uit te bouwen. Niets is minder waar. Diverse vormen van ruzie laten zonder pardon onuitwisbare sporen na en knagen aan de binnenkant, en dus ook buitenkant van elke relatie

Er zijn verschillende manieren om een discussie of een conflict erger te maken. Gottman, een Amerikaanse relatietherapeut, onderzoekt al decennialang hoe koppels met elkaar omgaan, en wat ze kunnen doen om hun relatie te verbeteren of verergeren. Hij spreekt over de Vier Ruiters van de Apocalyps die we gebruiken waarin een discussie erger wordt. De vier ruiters van de apocalypse gebruikt Gottman als metafoor die zijn oorsprong vindt in het Oude Testament , in casu de Openbaringen van Johannes die een ‘rampspoed’ aankondigen. Gottman stelt hierover dat er vier manieren zijn waarop koppels met hun communicatiepatroon vast komen te zitten. Hier spreken we van relatie-ondermijnende conflicten.

Deze staan bij Gottman voor de 4 negatieve communicatievormen die in een intieme relatie zoveel schade kunnen aanrichten dat deze krachtige voorspellers kunnen zijn van relationeel falen en dus scheiding. Uit zijn wetenschappelijke observatiestudies blijkt dat 95% van de koppels gaat scheiden indien deze ‘ruiters’ te vaak en vooral samen optreden. Het vermogen van koppels om deze patronen te doorbreken en te veranderen (de inherente denkfouten incluis) is tevens een goede voorspeller voor de duurzaamheid van de intieme relatie

De vier ruiters zijn : kritiek geven, verdediging, minachting, terugtrekken.

Bij deze test gaan we na of je algemeen gezien goed bent in ruzie maken. Geraak je er uit of blijft een partner met een wrang gevoel achter. Neem een specifieke ruzie in gedachten die je onlangs had met je partner. Ben je vrijgezel, denk dan terug aan een ruzie met je laatste partner. Heb je nooit een liefdesrelatie gehad, stel je dan voor hoe je waarschijnlijk zou reageren.
Aan de hand van 30 vragen krijg je een idee of jullie er makkelijk dan moeilijk in slagen om ruzies opgelost te krijgen. Na het invullen van de test krijg je tips om er uit te geraken en ruzies beter overlegd te krijgen.

Beveiligd. Neem contact op met seksuologiepraktijk@telenet.be om het paswoord te verkrijgen.  Cliënten van de www.seksuologiepraktijk.be krijgen het paswoord na intake.

Klik hier


 

Welk natuurelement ben jij? (©  bewerking G. Gielen)

Werken vanuit je natuurelement. Hier vind je een zelftest rond de vier natuurelementen. Ben je vooral vuur, aarde, lucht of water? Of in meer wetenschappelijke termen :sanguinisch (optimistisch) , cholerisch , melancholisch en flegmatisch?
Mensen kun je niet in een bepaald hokjes stoppen. Het is dus moeilijk om één bepaalde typologie, persoonlijkheidstrek of karaktertrek aan iemand uniek toe te wijzen. We zijn steeds een combinatie van verschillende elementen. Maar vaak overheerst wel een bepaald element in onze karakterstructuur.  Naar relaties toe is het belangrijk je karakterstructuur vanuit de natuurelementen te ontdekken. Je kunt ze ook koppelen aan je sterrenbeeld. Het is van belang te zien hoe jouw persoonlijkheid er uit ziet vanuit de natuurelementen om te zoeken naar hoe jij in een relatie met anderen staat.

Ieder mens heeft overal wel iets van. We spreken over een vuurtype wanneer vuureigenschappen ons het meest karakteriseren. Dat betekent dus niet dat er geen andere eigenschappen beschikbaar zouden zijn. Het kan bijvoorbeeld ook per situatie verschillen welke kwaliteiten of eigenschappen je inzet. Toch zal ons karakter (karakteriseren) steeds weer terugkomen. Karakters als zodanig worden wel ‘geslepen door het leven’ maar zullen niet zozeer veranderen. Het is dus belangrijk om je voornaamste elementtype te leren kennen : ben je meer een vuurmens, een watermens, een aardemens, een luchtmens.

De vier-temperamenttheorie is een theorie die suggereert dat er vier fundamentele persoonlijkheidstypen zijn: optimistisch , cholerisch , melancholisch en flegmatisch .  De meeste formuleringen bevatten de mogelijkheid van mengsels tussen de typen waarbij de persoonlijkheidstypen van een individu elkaar overlappen en ze twee of meer temperamenten delen. De Griekse arts Hippocrates (ca. 460 – ca. 370 v.Chr.) beschreef de vier temperamenten als onderdeel van het oude medische concept van humorisme, dat vier lichaamsvloeistoffen de menselijke persoonlijkheidskenmerken en gedragingen beïnvloeden. Je krijgt aan de hand van  80  vragen een score voor Lucht, Vuur, Aarde en Water

Beveiligd. Neem contact op met seksuologiepraktijk@telenet.be om het paswoord te verkrijgen.  Cliënten van de www.seksuologiepraktijk.be krijgen het paswoord na intake.

Klik hier om de test te starten.

 

 


 

Ben ik een goede partner. (© Bewerking G. Gielen)

Soms twijfel je aan jezelf of je wel een goede partner bent in je relatie. Overdrijf ik soms, geef ik genoeg liefde, ben ik een goede minnaar, geef ik mijn partner voldoende vrijheid, ben ik zelf een slaaf in mijn relatie. Heeft mijn relatie nog zin. Met deze vragenlijst gaat u voor uzelf na of u een goede trouwe partner bent. Geef een eerlijk antwoord op de 25 vragen  en vergelijk met de standaardscores.
Beveiligd. Neem contact op met seksuologiepraktijk@telenet.be om het paswoord te verkrijgen.  Cliënten van de www.seksuologiepraktijk.be krijgen het paswoord na intake.
Klik hier

 

 


 

 

 

Zit ik in een gezonde relatie? Ben ik nog voldoende emotioneel verbonden met mijn partner.(© Bewerking G Gielen)

Koppels kibbelen wel eens maar slagen er in om het altijd terug bij te leggen en van elkaar te blijven houden, wat ze ook zeggen en doen. Sommige koppels zitten in een vernietigende relatie waarbij de ene fysiek, emotioneel, verbaal,.. misbruik maakt van de ander. Met deze test kun je nagaan of je zelf in zulk een vernietigende relatie zit. Hoe zit het met de toegankelijkheid van mijn partner, de emotionele openstelling op belangrijke momenten voor mij, de betrokkenheid bij de dingen die ik doe. Deze test bevat 60 vragen. Je antwoorden worden vergeleken met standaardscores van andere koppels in diverse levensfasen.

Beveiligd. Neem contact op met seksuologiepraktijk@telenet.be om het paswoord te verkrijgen.  Cliënten van de www.seksuologiepraktijk.be krijgen het paswoord na intake.

Klik hier

 


 

 

Ben ik een narcist?  (© bewerking G. Gielen).

De narcistische-persoonlijkheidsstoornis kenmerkt zich door een patroon van grandiositeit, behoefte aan bewondering en een gebrek een empathie. Mensen met een narcistische-persoonlijkheidsstoornis hebben een opgeblazen gevoel van de eigen belangrijkheid en ze geloven dat ze superieur, speciaal of uniek zijn. Ze hebben over het algemeen buitensporig veel bewondering nodig; hun gevoel van eigenwaarde is bijna altijd zeer fragiel.

Het ontbreekt ze aan inlevingsvermogen en ze hebben er veel moeite mee te erkennen dat anderen wensen, ervaringen en gevoelens hebben die verschillen van die van henzelf. Ze zijn vaak afgunstig op anderen en ze misgunnen andere hun successen of bezittingen, en hebben het gevoel dat zijzelf die prestaties, bewondering of privileges verdienen.

Met deze test kunt u a.d.h.v. 60 vragen nagaan of je deze stoornis in mindere of meerder mate bezit.

Let op : Deze test meet vooral het zogenaamde open of zichtbare narcisme. Er bestaat ook een vorm van gesloten of ‘covert’ narcisem. Daarvoor bestaat een andere test. (in voorbereiding)

Beveiligd. Neem contact op met seksuologiepraktijk@telenet.be om het paswoord te verkrijgen.  Cliënten van de www.seksuologiepraktijk.be krijgen het paswoord na intake.

Klik hier

 


 

 

Mijn partner is een narcist? (© bewerking G. Gielen).

Narcisme is niet per definitie een slechte, nare eigenschap of stoornis die alleen maar voorkomt bij manipulatieve egoïsten. Volgens psychotherapeut Craig Malkin is het een karaktertrek die bij ieder mens in meer of mindere mate aanwezig is en die, zolang die niet extreem wordt, ook nuttig is.
Mensen die gemiddeld scoren op narcisme blijken psychisch het meest gezond en gelukkig. Gezond narcisme, noemt Malkin deze middenmoot op het narcisme-spectrum. Deze mensen vinden zichzelf bijzonder en competent, maar kunnen ook kritiek verdragen.

Maar soms kan dit narcisme extremere vormen aannemen en een last leggen op je relatie. Vaak merk je niet eens dat je samen bent met een narcist maar bevind je je snel in een zogenaamde codependentierelatie.

Met deze test kunt u a.d.h.v. 60 vragen nagaan of uw partner een narcist is en je je binnen een narcistische relatie bevindt.  Narcisme is geen gewoon eenvoudig irritant trekje maar kan een ernstige persoonlijkheidsstoornis zijn die het samenleven met zo iemand heel erg kan bemoeilijken en niet alleen je relatie maar ook jezelf ten gronde kan richten. Narcisme verwijst naar obsessie met de eigen persoonlijkheid, dominantie en een gebrek aan inlevingsvermogen. Deze test meet vooral open (zichtbaar) narcisme. Er is ook een andere veel minder zichtbare vorm van narcisme : het verborgen (of ‘covert’) narcisme.  Daarvoor bestaat een andere test (in voorbereiding)

Beveiligd. Neem contact op met seksuologiepraktijk@telenet.be om het paswoord te verkrijgen.  Cliënten van de www.seksuologiepraktijk.be krijgen het paswoord na intake.

Klik hier om de test te doen.

 

 


 


Depressietest
. (© bewerking G. Gielen)

Met deze test kunt u voor uzelf uitmaken of u in een depressie gesukkeld bent en of u best hulp van een arts of hulpverlener inroept.

Iedereen heeft zich weleens somber gevoeld. De zin om dingen te doen, is dan weg. Vaak is dit na een paar dagen weer voorbij. Wanneer deze sombere stemming langer dan twee weken aanhoudt, is er mogelijk sprake van een depressie. Hoe zit het bij u? Binnen een paar minuten kunt u erachter komen of u aan de kenmerken van een depressie voldoet. Doe deze interactieve zelftest en u komt erachter in hoeverre er bij u sprake is van een depressie.

Deze zelftest is nadrukkelijk niet bedoeld voor het stellen van een diagnose. Het is alleen bedoeld u zelfinzicht te geven. Deze test bevat 25 vragen.

Beveiligd. Neem contact op met seksuologiepraktijk@telenet.be om het paswoord te verkrijgen.  Cliënten van de www.seksuologiepraktijk.be krijgen het paswoord na intake.

Klik hier

 

 

 

 


 

Assertiviteitstest. (© bewerking G. Gielen)

Met deze vragenlijst kunt u een indruk krijgen over de mate waarin u assertief bent. De lijst geeft u  een indruk hoe assertief, passief of agressief u overkomt. Het resultaat geeft u iets om over na te denken.
Beantwoord de uitspraken door het rondje van uw keuze aan te klikken. Sla geen vragen over. Geef uw antwoorden zo eerlijk mogelijk dan krijgt een zo goed mogelijk beeld. Aan het eind kunt u uw score opvragen.

Beveiligd. Neem contact op met seksuologiepraktijk@telenet.be om het paswoord te verkrijgen.  Cliënten van de www.seksuologiepraktijk.be krijgen het paswoord na intake.

Klik hier

 


 

 


Seksuele intelligentie.
(© bewerking G. Gielen)

Seks is leuk, seks is gezond. Seks brengt mensen samen en verbindt elkaar. Met deze vragenlijst peil je naar je zogenaamde seksuele intelligentie ook wel je seksquotiênt. Hoe belangrijk vind je seks en in welke mate respecteer je de wensen van je partner. Heb je veel of weinig sex-appeal. Heb je voldoende kennis over seks,  ga je verstandig om met je seksuele gevoelens.  Is er een goede balans tussen seksuele lust en seksuele intelligentie.  Na het invullen van deze vragenlijst zie je hoe hoog je scoort inzake je seksuele emotionele intelligentie. Deze test bevat 25 vragen.

Beveiligd. Neem contact op met seksuologiepraktijk@telenet.be om het paswoord te verkrijgen.  Cliënten van de www.seksuologiepraktijk.be krijgen het paswoord na intake.

Klik hier

 

 


 


Seksueel opvoedingstype.
(© G. Gielen)

Met deze test kunt u nagaan hoe open u staat tegenover seksualiteit bij (uw eigen) kinderen en hoe open/gesloten met of zonder schroom u met kinderen over seks wilt praten. Het gaat telkens over situaties i.v.m. de relationele en seksuele opvoeding van kinderen. De test is vrij algemeen geschreven : niet alle situaties zullen direct voor u van toepassing zijn. Soms zullen de antwoorden niet overeen stemmen met uw uiteindelijke mening. Voor het welslagen van de test is het toch nodig dat u bij elke situatie één keuze maakt.  Op het einde kunt u nagaan met welk seksueel opvoedingstype uw score min of meer overeenkomt. Deze test bevat 13 concrete situaties waar u een keuze moet maken.

Beveiligd. Neem contact op met seksuologiepraktijk@telenet.be om het paswoord te verkrijgen.  Cliënten van de www.seksuologiepraktijk.be krijgen het paswoord na intake.

Klik hier

 

 

 


 

Conflicthantering.(© Thomas & Kilmann, bewerking G. Gielen)

Met deze test kunt u een beeld krijgen voor de strategieën die u kiest als het gaat om conflicthantering. Meestal worden meerdere strategieën gehanteerd maar het kan zijn dat een bepaalde strategie een voorkeur bij u heeft. Met deze test krijgt u een indruk over de mate waarin u kiest voor: het zich aanpassen, het vermijden of ontlopen van bepaalde situaties, compromissen zoeken of de gulden middenweg zoeken, samenwerken of problemen oplossen en wedijveren of forceren.

Beveiligd. Neem contact op met seksuologiepraktijk@telenet.be om het paswoord te verkrijgen.  Cliënten van de www.seksuologiepraktijk.be krijgen het paswoord na intake.

Klik hier

 

 

 

 


 

 

 

 

Actief luisteren. (© bewerking G. Gielen)

Met deze vragenlijst kunt u voor uzelf nagaan hoe goed u bent in het actief luisteren naar je partner. Geef uw antwoorden zo eerlijk mogelijk en vul alle vragen in, dan krijgt een zo goed mogelijke indruk over uw vaardigheid actief luisteren. Deze test is richtinggevend.

Beveiligd. Neem contact op met seksuologiepraktijk@telenet.be om het paswoord te verkrijgen.  Cliënten van de www.seksuologiepraktijk.be krijgen het paswoord na intake.

Klik hier

 

 

 


 

 

Photo by Ansley Ventura

 

Stemmingstest. (© bewerking G. Gielen)

Deze test is oorspronkelijk gemaakt voor senioren om hun actuele stemming te meten, maar is ook bruikbaar voor iedereen binnen een relatie om de stemming op een bepaald moment vast te leggen. Stemming is een subjectieve, allesomvattende, langdurige emotionele toestand. Een gemoedstoestand of stemming is de combinatie van emoties die een persoon gedurende enige tijd beleeft. Een stemming of gemoedstoestand kan snel veranderen bijvoorbeeld van blij naar depressief.

Beveiligd. Neem contact op met seksuologiepraktijk@telenet.be om het paswoord te verkrijgen.  Cliënten van de www.seksuologiepraktijk.be krijgen het paswoord na intake.

Klik hier

 

 

 

 

 


 


 

Ontrouwtest. (© bewerking G. Gielen)

Heb je een vermoeden dat je partner je ontrouw is? Doe deze test en controleer voor jezelf of je vermoeden klopt. Herken je de signalen? Praat er dan open over met je partner zonder meteen veroordelend te zijn. Voor veel mensen is ’trouw’ een voorwaarde voor een relatie. Vreemdgaan kan de relatie dan ook flink onder druk zetten. Het vertrouwen in de partner is geschaad en er kan angst zijn om de ander te verliezen. De partner die geconfronteerd wordt met de ontrouw van de ander voelt zich vaak gekwetst en afgewezen. Het gevoel van veiligheid en het ‘van de ander op aan kunnen’ kan zijn aangetast. De partner die ontrouw is geweest, kan lange tijd in angst hebben geleefd over het uitkomen van zijn of haar gedrag. Aan de hand van deze test kan je voor jezelf nagaan of je partner je mogelijk ontrouw is geweest. Sluitend bewijs geeft de test natuurlijk niet, maar het geeft een indicatie voor jezelf of je je zorgen moet beginnen maken of niet.

Beveiligd. Neem contact op met seksuologiepraktijk@telenet.be om het paswoord te verkrijgen.  Cliënten van de www.seksuologiepraktijk.be krijgen het paswoord na intake.

Klik hier

 


 


Test de kwaliteit van seks en romantiek in je relatie
(© bewerking G. Gielen).

Aan de hand van een aantal vragen kom je te weten in hoeverre passie, romantiek en seks voldoende hoog scoren in je relatie. De kwaliteit van de partnerrelatie is afhankelijk van heel wat factoren. Met deze test proberen we aan de hand van een aantal richtvragen een voorzichtige inschatting te maken. Deze test bevat 30 vragen.

Beveiligd. Neem contact op met seksuologiepraktijk@telenet.be om het paswoord te verkrijgen.  Cliënten van de www.seksuologiepraktijk.be krijgen het paswoord na intake.

Klik hier om de test te beginnen.

 

 


 

 

Waar ligt je persoonlijke kracht. (© bewerking G. Gielen)

Deze test van Characteristics of Self Actualisation Scale werd oorspronkelijk ontwikkeld door Scott Barry Kaufman en geeft je een beeld van eigenschappen die je sterk en minder sterk ontwikkeld hebt. Deze bewerkte test geeft je een beeld hoe sterk je in je eigen talenten staat.  Maar weinig mensen scoren op alle eigenschappen hoog en dat hoeft ook helemaal niet. Meestal beschikt iemand enigszins tot in redelijke mate over een aantal eigenschappen en op één of een paar heel hoog. En daarbij zijn allerlei verschillende ‘profielen’ mogelijk. Zo kan iemand hoog scoren op bijvoorbeeld de eigenschappen waardering, creatieve geest en doel, middelmatig op de eigenschappen acceptatie, medemenselijkheid, waarheid zoeken en piekervaringen en laag op gelijkmoedigheid, authenticiteit en sterke morele intuïtie. Zelfontwikkeling kan zich dus op vele verschillende manieren uiten.Volgende items worden gemeten aan de hand van 30 vragen : waardering, acceptatie, authenticiteit, gelijkmoedigheid, doel in je leven, waarheidszoekend, medemenselijkheid , piekerervaringen, morele intuïtie, creatieve geest. Bewerkt naar https://scottbarrykaufman.com/characteristics-of-self-actualization-scale/

De test bevat 30 vragen.

Beveiligd. Neem contact op met seksuologiepraktijk@telenet.be om het paswoord te verkrijgen.  Cliënten van de www.seksuologiepraktijk.be krijgen het paswoord na intake.

Klik hier om de test te beginnen.

 

 


 

Dr Gottman relatiecheckup (= vragenlijst). (© bewerking G. Gielen)

Stel je je vragen of je relatie goed is of er verbeterpunten zijn? Dr. Gottman, een Amerikaanse onderzoeker, maakte een lijst met negentien veel voorkomende terreinen van relatieconflicten. Geef bij elk terrein aan of en hoe het een probleem is in je relatie. Na het apart invullen van de vragenlijst leg je je resultaten naast die van je partner. Op de vragen waar je heel erg van mening verschilt kan je dan dieper ingaan en proberen via onderhandeling tot een oplossing te komen waar je beiden bevrediging in vindt.  Schakel een deskundig relatietherapeut in als jullie er samen niet uit geraken

Beveiligd. Neem contact op met seksuologiepraktijk@telenet.be om het paswoord te verkrijgen.  Cliënten van de www.seksuologiepraktijk.be krijgen het paswoord na intake.

Klik hier.

 


 

Dyadic Adjustment Scale : (© bewerking G. Gielen)

Deze vragenlijst is een (uit het Engels vertaalde en bewerkte ) inventarisatielijst en geeft inzicht in hoe je oordeelt over verschillende punten over je relatie, op het moment dat je de lijst invult. Vul beiden apart de vragenlijst in en leg ze dan naast elkaar.  Probeer via onderhandeling tot overeenstemming te komen. Schakel een deskundig relatietherapeut in als jullie er samen niet uit geraken. (Bewerkt door G. Gielen naar EFT Nederland)

Beveiligd. Neem contact op met seksuologiepraktijk@telenet.be om het paswoord te verkrijgen.  Cliënten van de www.seksuologiepraktijk.be krijgen het paswoord na intake.

Klik hier