Vragenlijst ongewenste (seksuele) ervaringen als kind.

Doe zelf onderzoek rond je relatie en je persoonlijkheid 

Dit is een vragenlijst naar bepaalde gebeurtenissen in uw kindertijd en daarna.
De vragen hebben betrekking op negatieve seksuele ervaringen en op ervaringen
van slaan of mishandeling.

De vragen gaan over onderwerpen die als moeilijk kunnen worden ervaren. Toch
willen wij u verzoeken deze vragen zo eerlijk mogelijk te beantwoorden.

Leest u de vragen goed door. Wanneer u twijfelt over het antwoord, vult u dan
het antwoord in dat naar uw gevoel het meest op u van toepassing is.

Voorbeeld:

Bent u ooit met de fiets gevallen?

1. nee

2.ja    : hoe oud was u toen dat voor het eerst gebeurde?

x  jonger dan 6 jaar
6 jaar of ouder, maar jonger dan 12 jaar
12 jaar of ouder, maar jonger dan 16 jaar
16 jaar of ouder 

Uit dit voorbeeld blijkt dat men vóór het 6e jaar al eens met de fiets is
gevallen. Dat kan maar één keer zijn geweest, maar ook vaker en ook nog wel na
het 6e levensjaar.

1.Heeft ooit iemand uw geslachtsdelen op een seksuele manier betast, terwijl u dat niet wilde?
nee (ga door naar vraag 2.)
ja : hoe oud was u toen dat voor het eerst gebeurde?

jonger dan 6 jaar
6 jaar of ouder, maar jonger dan 12 jaar
12 jaar of ouder, maar jonger dan 16 jaar
16 jaar of ouder

2.Heeft iemand u ooit gedwongen om zijn of haar geslachtsdelen op een
seksuele manier te betasten, terwijl u dat niet wilde?
nee (ga door naar vraag 3.)
ja:hoe oud was u toen dat voor het eerst gebeurde?

jonger dan 6 jaar
6 jaar of ouder, maar jonger dan 12 jaar
12 jaar of ouder, maar jonger dan 16 jaar
16 jaar of ouder

3.Heeft iemand u ooit geprobeerd te dwingen tot geslachtsgemeenschap,
terwijl u dat niet wilde?
nee (ga door naar vraag 4.)
ja :hoe oud was u toen dat voor het eerst gebeurde?

jonger dan 6 jaar
6 jaar of ouder, maar jonger dan 12 jaar
12 jaar of ouder, maar jonger dan 16 jaar
16 jaar of ouder

4.Heeft u ooit een andere, ongewenste of bedreigende seksuele ervaring
meegemaakt die hierboven niet werd genoemd?
nee (ga door naar vraag 5.)
ja : kunt u kort beschrijven waar het om gaat?

 Hoe oud was u toen dat voor het eerst gebeurde?
jonger dan 6 jaar
6 jaar of ouder, maar jonger dan 12 jaar
12 jaar of ouder, maar jonger dan 16 jaar
16 jaar of ouder

 5.Als u een van bovenstaande ervaringen heeft meegemaakt, heeft u dat dan
ooit met iemand  besproken? (u kunt hier meer dan één antwoord aanvinken)
nee (ga door naar vraag 6.)
ja :met wie?

met familie
met vriend(en) of vriendin(nen)
met niet medische hulpverleners (leerkracht,…)
met medische hulpverleners  (vb huisarts…)

6.Bent u ooit door iemand zodanig behandeld (bijvoorbeeld geslagen,
gestompt, geschopt of geduwd) dat u er lichamelijk letsel bij heeft opgelopen?

 (Onder lichamelijk letsel wordt bijvoorbeeld verstaan: blauwe plekken,
striemen, gebroken neus, gebroken tanden, botbreuken, snijwonden, brandwonden,bewustzijnsverlies
).
nee (ga door naar vraag 7.)
ja; indien ja, hoe oud was u toen dat voor het eerst gebeurde?

jonger dan 6 jaar
6 jaar of ouder, maar jonger dan 12 jaar
12 jaar of ouder, maar jonger dan 16 jaar
4 16 jaar of ouder

7.Heeft u ooit iets ondergaan wat hierboven niet is genoemd en wat u als gewelddadig heeft beleefd?
nee (ga door naar vraag 8.)
ja;indien ja, kunt u kort beschrijven waar het om gaat?

 

Hoe oud was u toen dat voor het eerst gebeurde?
jonger dan 6 jaar
6 jaar of ouder, maar jonger dan 12 jaar
12 jaar of ouder, maar jonger dan 16 jaar
16 jaar of ouder

Wil je nog iets kwijt dat je hierboven niet hebt kunnen vermelden?


C.G. Kooiman, A.W. Ouwehand, M.M. ter Kuile (2000)